Jag transkriberar och notsätter låtar som skrivs ut med professionell layout, allt enligt kundens önskemål.

Jag jobbar både i Finale och Sibelius.

Här är några exempel ur en notbok med 50 låtar, ”Milstolpar 2” av Roland Utbult, som jag har notsatt.

Så-skimrande

En-skön-vind

Så-Skimrande-2